ข่าวสำนักนวัตกรรมฯ

vote2
11
Sep
โหวตคะแนน รางวัล popular งาน KKU Smart Learner HACKFEST 2017

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนน รางวัล popular งาน KKU Smart Learner HACKFEST 2017 เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
tum
17
Aug
ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017”

ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017” เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
_KKU6787
25
Jul
ประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education

ประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวะ 50 ร่วมใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ คือ – Professor DukHoon Kwak บรรยายในหัวข้อ Opening Learning for All: Supporting Learners, Teachers, Universities and Workforce Development – Professor Gerry Hanley บรรยายในหัวข้อ Opening Learning for All: Supporting Learners, Teachers, […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
_MG_5053
27
Jun
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และ Enjoy Science E-learning

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ Chevron Enjoy Science ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และ Enjoy Science E-learning ให้กับครูวิทยาศาสตร์ในโครงการกว่า 160 คน โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม รวมทั้งคุณเกศรา อมรวุฒิวร ตัวแทนสถาบันคีนันได้ร่วมกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และกลุ่มภารกิจ E-learning บรรยายเรื่อง Enjoy Science E-learning ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
19146090_1373508822740590_5931958634463852934_n
19
Jun
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Learning และ Context-aware Ubiquitous Learning

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ หัวข้อ รู้แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Learning และ Context-aware Ubiquitous Learning ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สนใจเข้าร่วมเรียนรู้เป็นอย่างมาก  

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
19105914_1373506066074199_2320702655298857051_n
19
Jun
กลุ่มภารกิจ E-learning ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoyscience e-learning

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยกลุ่มภารกิจ E-learning ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoyscience e-learning ซึ่งสามารถ Login ผ่าน social media อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Facebook, Google พร้อมใช้งานแล้ว

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของสำนักนวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ