ข่าวสำนักนวัตกรรมฯ

อบรม video ราชภัฎเลย_170220_0017
20
Feb
การอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และคุณนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้เป็นวิทยากรการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
13234636_1021741204584022_897198635_o
15
Feb
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้เสนอข่าวในหัวข้อ “มข.เปิดห้องเรียนนำไอทีสร้างสรรค์แนวคิดวิทยาการเป็นเลิศ-ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับที่ 9577 หน้า 19 ได้เสนอข่าวในหัวข้อ “มข.เปิดห้องเรียนนำไอทีสร้างสรรค์แนวคิดวิทยาการเป็นเลิศ-ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ว่า “การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดจากความมุุ่งหวังของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์กรีนแอนด์สมาร์ทแคมปัส สำนักนวัตกรรมฯ จึงได้คิดค้นโมเดลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน…” สามารถอ่านต่อได้ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
16427490_1247337428691064_4521050384372988680_n
07
Feb
สาธิตการสอนในชั้นเรียน เรื่องทำความรู้จักกับพายุ (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนบ้านมูลนาค

ทีมผลิตและบริการสื่อ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่าย VDO สาธิตการสอนในชั้นเรียน เรื่องทำความรู้จักกับพายุ (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนบ้านมูลนาค จ.ขอนแก่น โดยครูสลิลทิพย์ พรมย่อง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
book-spines-viewed-from-above
03
Feb
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2559

ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2559 ประเภทที่ 1 เป็นตำราซึ่งอยู่ระหว่างการเขียน หรือเรียบเรียง

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนสนับสนุน,
Thohun_dev_3
30
Jan
บุคลากรเข้าร่วมอบรม Design and e-Learning Development workshop

นายระบิล ภักดีผล นักสารสนเทศและหัวหน้ากลุ่มภารกิจ e-Learning และนายสามารถ สิงห์มา นักออกแบบคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมอบรม Design and e-Learning Development workshop จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล THOHUN- National Coordinating United States Agency for International Development (USAID) ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรคือ Dr. Gregory Sales and Dr. Solen Feyissa, education program specialists from University of Minnesota (UMN)

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
16409654_1314254488637896_1357591244_o
30
Jan
งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 29 มกราคม 2560 โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในการจัดมอบรางวัล ดังนี้ ประเภทมาราธอน รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ฮาล์ฟมาราธอน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมินิมาราธอน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสดทั้งสามระยะ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของสำนักนวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2558

การใช้งาน e-learning
การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ