fw-1k

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง
fw-1k

สำนักนวัตกรรมฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

และยินดีให้บริการระบบงานต่างๆ เช่น ระบบอีเลิร์นนิ่ง
ระบบสอบคอมฯ และอื่นๆ
fw-1k

นักศึกษา มข. มี KKUMAIL กันหรือยัง ?

มีแล้วดีอย่างไร ?

ใช้ในการเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง
มีอีเมล @kkumail.com ตั้งชื่อได้เอง
มีพื้นที่เก็บไฟล์ฟรี ไม่จำกัด
สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว
ทำงานเอกสาร งานนำเสนอ ร่วมกันกับเพื่อน
และแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกมากมาย

ILTI HOME

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยการศึกษาท้องถิ่น

ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยการศึกษาท้องถิ่น

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้บรรยาย เรื่อง ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ย┅➜
บรรยายการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์

บรรยายการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นวิทยากร เรื่อง การผลิตสื่อการเรีย┅➜
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน หัวข้อการใช้งานระบบ open edx┅➜
ประชาสัมพันธ์โครงการ Chevron Enjoy Science นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการ Chevron Enjoy Science นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้ประชาสัมพ┅➜
อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนพฤศจิกายน 2559

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนพฤศจิกายน 2559

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559┅➜
ประชุมพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)

ประชุมพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)

ประชุมพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) ทั้งหมด 10 รายวิช┅➜